Fotogalerie

Výměna ležatého potrubí (duben 2024)
V dubnu 2024 byla provedena výměna ležatého potrubí teplé a studené vody ve sklepních prostorách z důvodu častého úniku vody a jeho neustálého záplatování. Původní potrubí bylo postupně rozřezáno a nahrazeno novým. Při demontáži starého potrubí byly zjištěny značné nánosy rzi, kamene a jeho velmi malá až téměř žádná průchodnost.

Rekonstrukce venkovního schodiště (květen 2017)
V květnu byla provedena rekonstrukce schodiště z důvodu celkového poškození nosných profilů a postupného rozkladu a odpadání schodnic. Celé venkovní schodiště bylo rozebráno, odstraněno, odvezeno a nahrazeno zcela novými nosníky i schodnicemi.

Rekonstrukce sušáren (2017)
Na začátku roku 2017 proběhla rekonstrukce sušáren na všech patrech. Stejně jako na schodišti, byly seškrábány staré štuky, nataženy nové, na stěně u schodiště po kontrole a zjištěném praskání spojů ještě instalovány sádrokartonové desky a další nový štuk a položeny nové PVC podlahy. Ve sklepních prostorech byl proveden nový nátěr podlah a technických rozvodů.


Přistavení kontejneru (2017)
V lednu byl přistaven na půl dne kontejner, který jsme nepotřebnými věcmi zvládli společně naplnit i „s čepicí“.


Rekonstrukce schodiště (2016)
Na začátku roku 2016 proběhla rekonstrukce schodiště. Byly seškrábány staré štuky, nataženy nové, sejmuty původní PVC podlahy a položena dlažba, natřeno zábradlí, vyměněna madla zábradlí, natřeny zárubně z obou stran chodeb u výtahů a vyměněny dveře do chodby k bytům.


Rekonstrukce chodeb (2015)
Na začátku roku 2015 proběhla rekonstrukce chodeb před byty a před výtahy. Byly oškrábány staré štuky a nataženy nové, chodby vymalovány, položeny nové PVC podlahy před výtahy a natřeny elektrické rozvodné skříně, požární hydranty a jejich vedení.


Poškození vchodových dveří (2014)
Takhle vypadaly nové dveře ani ne měsíc po jejich instalaci. Protiopatřením je namontování kovových štítků tak, aby nebylo možno dveře v oblasti zámku páčit.


Úklid sklepa (říjen 2014)
Nechali jsme vyklidit věci, které se již delší dobu nacházely ve sklepních prostorech mimo jednotlivé sklepní kóje.


Rekonstrukce obou vchodů do domu (2014)
Rekonstrukce zdí u předního i zadního vchodu, odstranění rozpraskaného betonového chodníku k zadnímu vchodu a jeho nahrazení zámkovou dlažbou.


Rekonstrukce střechy (2012)
Výměna střešního pláště, vyjmutí nefunkčních elektromotorů odsávání stoupaček a jejich náhrada ventilačními turbínami, instalace plašičů ptáků, instalace mřížek na odvětrávací otvory, výměna hromosvodů, výměna oplechování, nová fasáda strojovny výtahů.