Změna způsobu úhrad nájemného

Začátkem roku 2022 (předpokládám leden–březen) se změní číslo účtu pro hrazení nájemného.

Platby přes SIPO již nebudou možné!!!!!!

Možnosti, jak platit nájemné:

  1. trvalým příkazem v bance
  2. souhlasem k inkasu
  3. na pokladně SBD
  4. složenkou na poště

Veškeré podrobné informace a rozpis plateb, kde bude uvedeno nové číslo účtu, dostanete včas do schránek a informace budou také umístěny na našich webových stránkách www.vk1236.cz.

Prosím nájemníky bytů o předání této informace majitelům bytů. Děkuji.