Stanovy SVJ

Vážení spolubydlící,

pokud potřebujete aktualizovat jméno na domovním zvonku, popř. poštovní schránce, napište mi SMS nebo požadavek vhoďte do mé schránky. Veškeré nálepky na schránce nebo zvonku budou odstraněny, u pronajatých bytů bude vždy na vizitce uveden také majitel bytu.

V případě že si změníte Vaše tel. číslo prosím o jeho sdělení. Totéž platí i pro majitele bytu, kteří byt pronajímají, potřebuji tel. číslo na kontaktní osobu bydlící v bytě. V případě havárie (únik vody atd…) je to jediná možnost, jak kontaktovat bydlící v bytech viz. stanovy SVJ čl. 4. „Členská práva a povinnosti a jejich uplatňování“

Dále připomínám že společné balkony v sušárnách a sušárny jsou společné prostory, ne prostor určený ke skladování přebytečných věcí viz. stanovy SVJ čl. 6. „Pravidla pro užívání společných částí nemovité věci“

Stanovy SVJ jsou k nahlédnuti v aplikaci G5i, na našich stránkách www.vk1236.cz , nebo Vám je mohu zapůjčit vytištěné.

Změna úhrad

Vážení spolubydlící, v těchto dnech odesílala pí Pavlíčková z SBD nové předpisy úhrad za služby spojené s užíváním bytu a informace ke změně čísla účtu, nově se zálohy budou platit na účet SVJ.

Platba přes SIPO již od února není možná. Veškeré informace Vám byly odeslány buď do emailu nebo poštou. SIPO bude zrušeno automaticky. Změna platí pouze pro vlastníky bytů.

Věnujte, prosím, pozornost informacím, které Vám byly zaslány. V případě nejasností mě kontaktujte.

Výměna uzávěrů vody

Vážení spolubydlící, výměna hlavních bytových uzávěrů stoupaček vody bude probíhat u Vás, kteří si objednali následovně:

  • byty 3+1 dne 12. 04. pondělí
  •  byty 4+1 dne 13. 04. úterý
  •  byty 2+1 dne 04. středa (na levé straně vedle 4+1)
  •  byty 2+1 dne 15. 04. čtvrtek (na pravé straně vedle 3+1)

 V čase od 08. hod. do 16. hod. (platí pro všechny dny)!!!!

Výměna bude prováděna od horních pater směrem dolů. Prosím o Vaší součinnost, v nutných případech mi nahlaste čas, kdy budete doma, ale není možné, aby všichni chtěli výměnu např. po 15 hodině!!! Také je možná dohoda na čase s pracovníky firmy přímo v den výměny na místě. Připravte prosím přístup k hlavním uzávěrům vody!!

V den výměny nepoteče teplá ani studená voda v jednotlivých stoupačkách. Pokud někdo chce doobjednat výměnu uzávěrů má možnost do 07. 04. 2021.  Vhoďte Vaší objednávku do mé schránky (jméno, patro, podpis…). Pokud nemáte uzávěry vyměněny v minulosti, výměnu doporučuji, protože současné uzávěry jsou zastaralé a můžou začít kdykoliv protékat. Předejdete tak možným problémům!!

Havárie vody

Dne 28.1.21 při napouštění stoupačky došlo k havárii, proto se oprava ventilů protáhla do 20.00hod. Omlouváme se za vzniklé komplikace.
Proveďte prosím kontrolu a vyčištění sítek u vodovodních baterií a přívodních hadic ke spotřebičům. Pokud i potom budete mít nízký tlak vody, došlo k zanešení sítka před vodoměrem, a proto mi vhoďte do 31.1.2021 do schránky požadavek na čištění (jméno + byt + patro). Čištění a následné zaplombování vodoměrů bude zajištěno hromadně. Termín upřesním.

Odečty vody

Vážení spolubydlící,
letošní odečty vody nebudu provádět jako minulé roky, ale do schránek Vám vhodím formulář a vyplněný mi ho vhoďte zpět do mé schránky. Vzor na vyplnění je na nástěnce.
Nejpozději prosím do 12. 12. 2020. Děkuji za pochopení.

Výskyt štěnic

Vážení spolubydlící,
v jednom z bytů v našem domě byly objeveny štěnice. Samozřejmě byla ihned objednaná deratizace. Zkontrolujte si, prosím, byty, jestli se u Vás také nevyskytují (hlavně pod matrací, postelí, sedačkou apod.). Doporučení od deratizátora je zasilikonovat trubky stoupaček od topení u stropu a podlahy. Tudy je prý nejsnazší cesta do sousedního bytu.
PŘÍPADNÝ VÝSKYT MI HNED HLASTE!
Na deratizaci se vztahuje pojištění domu, bude tedy proplacena pojišťovnou.

Oznámení o výdeji čipů

Vážení spolubydlící,
na vstupní dveře byl namontován bezklíčový samozamykací systém. V přechodné době bude možné otevření vstupních dveří i stávajícím klíčem, po přechodném období pak bude vstup do domu možný pouze s čipem.

Čipy opravňující ke vstupu do domu, budu předávat podle Vašich dříve zadaných požadavků v suterénu domu ve:

  • čtvrtek 17. 10. od 18:00 do 19:00 hod.
  • neděli 20. 10. od 18:00 do 19:00 hod.

Žádám všechny majitele a nájemníky bytů o vyzvednutí čipů.

U pronajatých bytů bude předání čipů možné pouze majiteli bytu – kontaktujte tak prosím majitele bytů. Pokud se majitel nemůže dostavit k převzetí čipů prosím o písemné doložení komu mám čip předat (e-mail ……atd).